Login or sign up to continue

  • Are you a recruiter? Click here...
or

Did you know you can register using Facebook or LinkedIn?

Registering with LinkedIn will create your CV immediately!

Offer

Aneta Duch

http://fundacjasustinae.org/

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.

Show all employer jobs

Program stażowy + szkolenia w ramach projektu dla osób niepełnosprawnych

Poland, Kraków, added 27.02.2018

Expiring at :

Trade: Other Sector: Private Payment: Yes Language: Polish, Type of employment: Internship

FUNDACJA SUSTINAE  zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy.

W ramach projektu kandydatom oferujemy następujące formy wsparcia:

▪diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych

▪zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery

▪wsparcie asystenta rynku pracy

▪wsparcie trenera aktywizacji

▪warsztaty treningu pracy

W zależności od indywidualnych kompetencji oferujemy dodatkowo dla osób z orzeczeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym odbycie szkoleń zawodowych oraz płatny 4 – miesięczny program stażowy u naszych zaufanych Pracodawców zarówno w działach administracyjnych ( takich jak: HR, Customer Care, Promocja i marketing) oraz technicznych ( m.in. IT, produkcja).

Wymagania:

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

▪posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

▪posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub status absolwenta krakowskiej lub warszawskiej uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu

▪są osobami bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo lub poszukującymi pracy

▪ są gotowe i zainteresowane wejściem na rynek pracy

Oferujemy:

▪Bezpłatną pogłębioną diagnozę, dzięki której zaplanujesz swoją drogę zawodową i rozwoju

▪Bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych dostosowanych do potrzeb uczestnika projektu ( po przeprowadzonej diagnozie zostanie wybrany odpowiedni zakres i tematyka szkolenia)

▪Płatny, 4-miesięczny staż zawodowy w wysokości 2000 zł brutto brutta/miesiąc

▪Kontakt z pracodawcami oraz wsparcie w rekrutacji

▪Dodatek motywacyjny (zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, zakwaterowania, zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnych, zatrudnienie tłumacza języka migowego) - do 400 zł/ miesiąc/12 miesięcy

Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do przesłania swojej kandydatury na adres: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org.