Login or sign up to continue

 • Are you a recruiter? Click here...
or

Did you know you can register using Facebook or LinkedIn?

Registering with LinkedIn will create your CV immediately!

Offer

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

http://ofop.eu

Show all employer jobs

Szukamy koordynatora/koordynatorki ds. administracyno-finansowych!

Poland, Warszawa, added 23.03.2018

Expiring at :

Trade: Other Sector: NGO Payment: Yes Language: Polish, Type of employment: Full-time job

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – istniejąca od 15 lat organizacja działająca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa – poszukuje osoby do współpracy na stanowisku koordynatora/ki ds. administracyjno-finansowych.

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w pisaniu i pozyskiwaniu projektów
 • ma doświadczenie w rozliczaniu dotacji (fundusze rządowe np. FIO, fundusze europejskie np. PO KL, POWER RPO oraz samorządowe)
 • jest dobrze zorganizowana, odpowiedzialna, samodzielna, rzetelna, życzliwa, otwarta i komunikatywna
 • ma doświadczenia pracy w organizacji pozarządowej lub zna specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • jest cierpliwa i gotowa do pracy z dokumentami, nie boi się pracy administracyjno-biurowo-papierkowej, pracy z ludźmi i pod presją czasu
 • sprawnie wykorzystuje w pracy oprogramowanie biurowe (pakiet Office, narzędziach Google, Facebook i inne),
 • ma wyczucie jak przekładać w kreatywny sposób pomysły na działania, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i Internetu
 • ma pomysły na usprawnianie i ulepszanie pracy
 • jest zainteresowana dołączeniem do zespołu OFOP-u
 • jest bystra, komunikatywna i potrafi budować pozytywne relacje z ludźmi.

MILE WIDZIANE:

 • udział ze strony organizacji w w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne UKS, ZUS, kontrole sponsorów i grantodawców publicznych i prywatnych,
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

OFERUJEMY:

 • pracę na umowę o pracę w wymiarze ¾ etatu do 1 etatu, od marca/kwietnia 2018 r.
 • wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat od 2500 do 3200 netto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji osoby, którą ostatecznie zatrudnimy. Istnieje również możliwość nawiązania współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
 • bezpośrednie uczestnictwo w merytorycznych działaniach OFOP, współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi i działaczami społecznymi z całej Polski i zagranicy
 • współpracę z instytucjami publicznymi (ministerstwa, urzędy, instytucje europejskie, samorządy)
 • współtworzenie jedynego w swoim rodzaju wydarzenia jakim jest Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (święto sektora pozarządowego, odbywające się co trzy lata),
 • miłą atmosferę pracy, wsparcie doświadczonego zespołu OFOP
 • możliwość udziału w szkoleniach i rozwoju kompetencji
 • możliwość rozwoju zawodowego i realizację swoich pomysłów, w tym współtworzenia najważniejszych inicjatyw na styku organizacje obywatelskie, instytucje publiczne polskie i europejskie
 • współtworzenie jedynej ponad branżowej federacji organizacji pozarządowych, wpływ na jej rozwój i działanie.

GŁÓWNE ZADANIA:

1. Koordynacja projektów

 • wsparcie zespołu realizującego projekty od strony administracyjno-finansowej,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych i rozliczanie dotacji,
 • bieżąca kontrola nad wydatkowaniem budżetów projektów.

2. Zarządzanie finansami federacji:

 • planowanie i zarządzanie budżetem federacji,
 • bieżące prace administracyjne związane z finansami,
 • współpraca z księgową,
 • analiza wyników, wydatków i kosztów finansowych OFOP oraz poszczególnych programów/projektów,
 • obsługa bankowa oraz nadzór nad transakcjami gotówkowymi i przelewami.

3. Aktywne poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania

 • udział w przygotowaniu wniosków i pozyskiwaniu grantów oraz dotacji (np. wyszukiwanie konkursów dotacyjnych, koordynacja procesu pisania wniosków, sporządzanie budżetów projektów),
 • analiza innych źródeł finansowania.

SPOSÓB REKRUTACJI

Osoby zainteresowane pracą w OFOP-ie prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV do dnia 2 kwietnia br na adres: rekrutacja@ofop.eu. W tytule maila prosimy wpisać: „koordynator/ka ds. finansowych”. Prosimy również o wskazanie 2 osób (imię, nazwisko, nazwa organizacji/instytucji/firmy oraz telefon kontaktowy), z którymi będziemy mogli skontaktować się w celu uzyskania referencji.

Z wybranymi kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do dnia 6 kwietnia i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

OFOP zastrzega możliwość wcześniejszego kontaktu i rozmów z osobami przesyłającymi zgłoszenia oraz zakończenia rekrutacji przed wskazanym terminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)".

 • Potwierdzenie otrzymania dokumentów prześlemy wszystkim aplikującym do nas osobom, dlatego prosimy o cierpliwość. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
 • Zachęcamy do zapoznania się z działaniami prowadzonymi przez OFOP.